OPERATÖRS- UTBILDNING

Hammar Operator Training Main

På Hammar är vårt mål att ge varje operatör en grundlig utbildning på våra maskiner för att kunna använda den på ett säkert och effektivt sätt, allt för att minimera risken för personskador och maskinskador.

Idag erbjuder vi två utbildningsnivåer; en grundutbildning (operatör) och en avancerad utbildning (instruktör).

Efter slutfört program med godkänt betyg utfärdar HAMMAR en certifierad operatör-licens.

Om du har några önskemål om anpassade utbildningsprogram, vänligen skicka din förfrågan till oss.