När Just-in-time inte är tillräckligt

Construction (main) - lifting pre-fabricated concrete. Sideloader Construction Industry Main

Byggbranschen är stor, komplex och konkurrensutsatt. Projekten har ofta många intressenter som är involverade och består av flera faser, vilket gör att organisation och planering blir mycket komplext. I kombination med konkurrensen som råder i branschen gör det att smarta och kostnadseffektiva logistiklösningar är avgörande.

Många lider av långa ledtider, och varje leveransförsening av exempelvis material innebär bortkastad tid för arbetarna och ökade kostnader för hela projektet.

På byggarbetsplatser finns det vanligtvis mängder av utrustning och maskiner som tar upp en hel del utrymme. En Sidlastare med en enda operatör kommer att eliminera behovet av skrymmande utrustning, såsom kranar, gaffeltruckar osv. Detta gör också att planeringen blir mindre komplex och minimerar risken för förseningar.

Att använda containrar eller containerflak med byggmaterial placerat i marknivå innebär säkrare och snabbare lossning. Allt som allt är en Sidlastare en kostnadseffektiv och flexibel logistiklösning.

Viktiga fördelar

Exempel på tillämpningar i byggbranschen

Sideloaders Construction Prefabricated Concrete

Prefabricerad betong

Använd Sidlastaren för att transportera prefabricerade byggdelar till byggarbetsplatsen, såsom väggar, golv osv.

Sideloader Mobile Office

Containerhus/lagring

Använd Sidlastaren för att transportera containerhus, exempelvis tillfälliga kontor för arbetstagare, tillfälliga lagerbyggnader osv.

Sideloader Construction Crane Tower

Byggmaskiner

Transportera byggutrustning såsom gaffeltruckar, grävmaskiner eller till och med tornkranar till byggarbetsplatsen.

Sideloader Construction Container

Byggmaterial

Använd Sidlastaren för att transportera råmaterialet som ska användas för byggprojektet. Betong, tegel, trä, sand osv.