Hammar slår på trumman

Transport av kabeltrummor, kabel upprullad på stora ståltrummor, är en stor del av logistiken och arbetet med att lägga ut kablar runt om i världen. Kabeltrummorna kommer i olika storlekar, och transporten av de större kabeltrummorna har historiskt sett gjorts av en kombination av mobilkranar och lågbyggda trailers. Trailrarna byggs låga p.g.a. höjden på lasten och för att klara av landets gällande höjdkrav. På lastning- och lossningplatsen har man förberett en mobilkran som sköter på och avlastningen, och därefter sker utdragningen av kabel.

2011 kom den första frågan på att bygga Sidlastare för att transportera och lyfta kabeltrummor. Projektet hölls av NCC, det näst största byggföretaget i Norden. 3 stycken Trumliftar beställdes och efter 2 års samtal, utveckling och testning var den första Hammar Trumliften klar. Resultatet blev en världsunik trailer och Sidlastare.

Istället för att sätta kranar på en traditionell lågbyggd trailer byggde Hammar en trailer helt anpassad till kabeltrummorna. Man utvecklade en U formad lastbädd på trailern som gjorde att man fick större stabilitet och styrka i chassit samtidigt som man behöll den låga höjden som krävdes. Kranarna som monterades var Hammar 155 kranar, för att ge maximal stabilitet och så lågt marktryck som möjligt.

I NCCs projekt flyttade man 27 ton tunga och 4,2 meter höga kabeltrummor. Totalt beställde man tre stycken liftar. Anledningen till att man valde en helt ny logistiklösning var för att öka flexibiliteten och spara tid och pengar.

- Den största vinsten med Sidlastaren var naturligtvis att man varken behövde gaffeltruck eller mobilkran vid lastning/lossning, berättar Kjell Olofsson som var chef för projektet på NCC. Tidigare när man använde mobilkran tog varje lastning/lossning minst 1 timme. Beroende på lossningsplatsen kunde det ta betydligt längre tid. Dessutom tillkom ju både framkörning och hemkörning av mobilkranen, fortsätter han.

Alla transport- och lyftmoment sköttes nu istället av endast en chaufför och ett fordon. Tiden för att förbereda för ett lyft hade sjunkit från en timme till ett par minuter. Allt detta gjorde att man kunde utveckla ett säkrare och mer exakt tidsschema samtidigt som man effektiviserade hela processen och gjorde den mer flexibel för förändringar.

- Det var aldrig någon trailer som stod och väntade på en trailer, eller en trailer som stod och väntade på mobilkranen säger Kjell.

Konceptet exporteras

Storbritannien var nästa land där man fick upp ögonen för det nya konceptet. Prysmian Group, en av världens största kabeltillverkare, hade i uppdrag att transporterar kabeltrummor för att koppla samman en ny havsbaserad vindkraftfarm med det nationella stamnätet i Storbritannien. I de tidigare projekten hade man kabeltrummor som var utrustade med containerlås för att kunna hanteras av Sidlastaren. Containerlås fanns dock inte i detta projektet, och kabeltrummorna var bredare och vägde 32 ton. För lösa lyften av dessa kabeltrummor utvecklade och tillverkade Hammar ett världsunikt hydrauliskt lyftok, och med hjälp av detta kunde man nu istället lyfta kabeltrummorna i deras centrumaxlar. Vidare fanns det också önskemål på att kunna hantera 20’ containrar för att lättare kunna köra all utrustning till arbetsplatserna, vilket Hammar löste genom att göra kranarna flyttbara.

Transporter i Prysmian Groups projekt sköts utav transportspecialisten H.C. Wilson Transport Ltd. Chris Rowlands, som är transportchef, förklarar att det finns många fördelar med den nya transportlösningen.

- De största fördelarna är att vi är självständiga i lastning och lossning av trummorna, vi behöver inte vänta på en tredje part för att slutföra alla lyft och undviker problemen som detta kan medföra; kranen är försenad från tidigare jobb, kranförarna måste vara insatt i de fysiska förutsättningarna på arbetsplatsen, stödbenen på en stor mobilkran tar upp extra stort utrymme, etc. säger Chris.

Det finns många risker med mobilkranar. Förutom tiden det tar, platsen som krävs och större krav på terrängen p.g.a. marktryck, kan också vädret bli ett problem.

- På grund av den låga arbetshöjden på Hammar kranar så påverkas de inte av höga vindar och kan därför användas under sämre väder förklarar Chris.

Eftersom transporterna som sker är relativt korta så hade man behövt hyra fyra tunga mobilkranar för att ha samma effektivitet som två trummaliftar från Hammar

- Sammantaget sparar de två sidlastarna hyra för fyra mobilkranar, vilket över projektets längd skulle vara extremt dyrt. De sparar mycket tid med planering och gör projektet mycket mer effektivt och kostnadseffektivt, säger Chris.

Istället för fyra mobilkranar och två lågbyggda trailers i projektet har man nu istället bara två Sidlastare. Detta innebär också mindre utsläpp och minskad påverkan för det lokala samhället.

NCC
NCC:s uppdrag omfattade transport, utdragning och förläggning av 4 parallella likströmskablar som transporterar 2 x 720 MW med en spänning på 300 kV. Totalt flyttades och installerades ca 564 kabeltrummor under två år på en sträcka av 190 km. Transportdimensionerna på Hammars sidlastare optimerades för vägarnas bredd- och höjdbegränsningar. Sidlastarna från Hammar var en viktig del i projektet för att effektivisera och förbättra logistikkedjan, och kunna slutföra projektet på 2 år.

Prysmian UK
Prysmian UK har framgångsrikt genomfört leveransen och installation av kabel på 114 kabeltrummor längs den utmanande 37 km landningsförbindelsen till East Anglia One havsbaserade vindkraftprojekt. Prysmians lösning krävde 2 km kabel på varje trumma och de valde Hammar sidlastare för att få betydande driftsbesparingar och fördelar jämfört med en traditionell kontraktbaserad mobilkranslösning. Hammarliften var nyckeln till att lösa kraven för överdimensionerade laster, och med justerbar luftfjädring kan den komma närmare installationsplatsen, samt att den kan transportera containrar. Prysmian fortsätter att öka leveranserna och installationerna av högspänningskablar och sidlastaren kommer vara en viktig del av framtiden.

Ständig utveckling
Utvecklingen av trumliften fortsätter. Blandannat för att ytterligare öka flexibiliteten och hanteringsområdet. Den senaste utvecklingen på trumliften gör att man kan hantera olika storlekar på kabeltrummorna, och det finns planer att kunna öka lyftkapaciteten upp till 42 ton. Tillsammans med de redan stora fördelarna som man redan får med Hammars trumlift så ser framtiden ljus ut.

Cable Drum handling Sideloader Case