HAMMAR

LÅGBYGGD TRAILER

Hammar Sideloader Low Bed Trailer

Ett teleskopiskt chassi kan köras ut/dras in 15’ (t.ex. för hantering av 25’-40’) och ha en lyftkapacitet på 25 ton. Med hjälp av flyttbara kranar kan containrar på upp till 53’ hanteras över den låga lastbädden. Ett fast chassi kan hantera tyngre last.

A telescopic chassis can expand/retract 15' (e.g. handling 25'-40') and have a lifting capacity of 25 tonnes. Using sliding cranes, up to 53' containers be handled above the low bed. A non-telescopic chassis can handle heavier loads.

Användningsområden och tillval

Sideloader Recover Low Bed

Bärgning, räddningsuppdrag och specialtransporter

Hantera enkelt större fordon med Hammars lågbyggda Sidlastare. Snabba och säkra 2- plus 2-punktslyftning och transport, allt med ett och samma fordon.

Sidelifter Open Topp Container

Containrar och open top-containrar

Precis som alla sidlastare är Hammars lågbyggda Sidlastare utmärkt för containerhantering. Där den briljerar är vid hantering av open-top-containrar där det finns höjdbegränsningar.

Low Bed Telescopic Trailer

Teleskopiskt chassi alternativ

När du använder ett teleskopiskt chassi kan du hantera fler lasttyper/laststorlekar, med en variation på upp till 15 fot.

Hammar Drumloader Container Transport

Hantering ovanför lastbädden

Med flyttbara kranar kan du hantera ännu längre laster över den lågbyggda trailern, vid containerlåsen vid kranarna. Vid maximal längd kan du hantera containrar upp till 53’! (beroende på lokal lagstiftning)

Bildgalleri

Low Bed Sideloader Open Topp Container
Sideloader Wrecker Recovery
Low Bed Sideloader Container
Sideloader Recover Low Bed
Hammar Low Bed Unloaded
Hammar Recovery Trailer