ÅRLIG INSPEKTION

Hammar Service Anual Inspection Main

Våra produkter har en teknisk livslängd på 30 år eller mer.

För att öka säkerheten och tillförlitligheten samt för att minimera driftstopp erbjuder vi en årlig inspektion av din Hammar Sidlastare.

För att vara säker på att du har en produkt som klarar uppgiften år efter år utan några stora oplanerade stopp, rekommenderar vi att en årlig inspektion genomförs en gång om året. Vår filosofi är att förebygga problem snarare än att överraskas av dem.

I de allra flesta fall är det också mer kostnadseffektivt att förebygga ett potentiellt framtida problem snarare än att ta itu med det när det uppstår.

Slutanvändarna kräver leverans i tid och att godset inte är skadat när det anländer. Ett antal slutanvändare kräver därför att leverantörerna utför årliga inspektioner av sina Sidlastare.

Säkerhet framför allt!