EVENTVERKSAMHET EN LOGISTISK BALETT

Event container lift trailer Silverstone (main) Event Korea Grand Prix (main) Event Sidelifter forklift (main)

Eventbranschen fortsätter att växa i stadig takt och antalet transporter ökar i motsvarande grad. Vid stora internationella evenemang används hela den intermodala transportkedjan och den kan beskrivas som en kaotisk balett av lastbilar, tåg, båtar och flyg som transporterar gods över hela världen.

Oavsett om det är en musikkonsert, road show, racing, en opera eller mässa, är det viktigt att godset kommer fram i rätt tid. Vid stora internationella evenemang är tiden mellan evenemangen vanligtvis mycket kort.

Godset måste först packas upp för att sedan packas ned och transporteras till nästa plats utan några störningar. Även mindre logistikmissar kan förstöra ett helt evenemang.

De flesta eventföretag transporterar godset i standardiserade ISO-containrar. Sidlastaren erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv lösning för eventverksamhet, transport och lyft av containrar oberoende av utrustning från tredje part. Styrkan ligger i att kunna lämna och hämta en container var och när som helst, en transportlösning med total frihet.

Viktiga fördelar

Event Sidelifter Generator Container
Event Sideloader Texas F1
Event Sideloader Festival Sydney
Event Sideloader Audience Stands

Testimonial STS

"Evenemangsbranschen har blivit en viktig del av vår verksamhet. Vi har många eventföretag som lagrar sin utrustning i containrar eftersom det till att börja med är billigare, och för att det också är enkelt att transferera containern till nästa plats med hjälp av Sidlastare"

Bruce Mcgregor

Ägare av Swinglift Transport Services, USA