Effektiv containerhantering

Sideloader Transport&Logistics Main

De intermodala transporterna har ökat kraftigt på global basis de senaste 20 åren. Med dagens efterfrågan på effektiva lösningar för hantering av hela leveranskedjan spelar intermodala transporter en nyckelroll.

En Sidlastare från Hammar kan sättas in var som helst i den landbaserade intermodala fraktkedjan; i hamnar och på terminaler, på vägen till kunden eller för järnväg till väg/väg till järnväg-operationer. Effektiv intermodal transport börjar och slutar alltid med effektiv och snabb containerhantering och lossning. En Hammar Sidlastare kan självständigt hantera containrar var som helst och när som helst med en ensam operatör, inklusive mark/trailer, vägning, transferering och järnväg.

En Hammar Sidlastare är säker, snabb och flexibel, vilket tillför värde för alla aktörer i den intermodala logistikkedjan, avsändaren, transportören, terminaloperatören och mottagaren. Genom att använda en Hammar Sidlastare kan transportörer öka antalet containrar som levereras varje dag, vilket bidrar till ökad lönsamhet, och leverera containrar direkt till kunden.

I hamnar, på terminaler och containergårdar kan Sidlastaren ta rollen som en containerhanteringsresurs, som tar hand om längre rutter eller assisterar lyftutrustning som reachstackers och gaffeltruckar. Den kan även användas för såväl kortare som längre transporter på allmänna vägar där terminalutrustning inte är tillåten eller kan användas.

Viktiga fördelar

Användningsområden

Container Groundlevel Advantages

Container på marken

Sidlastaren lyfter containern till marknivå så att slutanvändaren kan packa/packa ur den på egen hand medan föraren kan köra iväg till nästa jobb. Detta möjliggör även säkrare och effektivare lastning och lossning av containern.

Sideloader 195 Transfer 20'

Överför från/till ett annat chassi

Sidlastarens förmåga att transferera containrar öppnar upp en rad nya möjligheter. Den kan till exempel fungera som en mobil lyftanordning som lossar andra chassin till marknivå, för transferering av containrar till ett annat chassi för transport till en ny plats eller som del i en konvoj, och mycket annat.

Side loader Railwagon transfer intermodal

Transferering från tågvagn

Genom att den kan transferera containrar från tågvagnar kan Sidlastaren användas som ett intermodalt verktyg. Till skillnad från många andra lösningar kan Sidlastaren enkelt förflyttas mellan olika platser utan höga transportkostnader och betjäna flera mindre platser effektivt.

Hammar 151 Sideloader Stacking USA

Stapling

Genom dubbelstapling av containrar kan du spara värdefullt utrymme. Containrar som staplas ovanpå varandra möjliggör också ett förbättrat skydd mot stöld.

Sideloader Terminal Handling

Terminalhantering

En Sidlastare kan fungera som containerterminal-/depåutrustning. Ett kostnadseffektivt alternativ vid hantering av lägre containervolymer, och som erbjuder en unik flexibilitet jämfört med alternativen.

Hammar 195 Sideloader Transport Au

Just-in-time

Med ett enda fordon och en operatör för både transport och lyft minimeras riskerna för försening. Du behöver aldrig vänta på lyftutrustning från en tredje part.

Sideloader Weighing Station

Vägningsstation

Hammarliften kan utrustas med ett viktindikeringssystem eller ett certifierat vågsystem. På så sätt kan du använda den som en mobil vägningsstation, eller helt enkelt för kontroll av lastens vikt av säkerhetsskäl. Vågsystemet kan användas för att fastställa en SOLAS-verifierad bruttovikt innan du skickar en container.

Hammar 160 sideloader flat rack

Specialtransporter

Sidlastare kan användas för att lyfta och transportera ett antal olika laster och är inte begränsad till hantering av enbart containrar. Lastbilar, truckar, kranar, skördetröskor, helikoptrar, reachstackers och mycket annat kan hanteras.

Hammar 190 Sideloader Truck mounted Port

Hjälp vid belastningstoppar

Sidlastaren kan användas för att assistera annan lyftutrustning vid belastningstoppar för att lyfta, transferera och transportera. Verksamheten stoppas inte upp och du kan undvika att investera i överkapacitet.

Hammar 195 Sideloader Roadtrain

Modulsystem

En Hammar-Sidlastare kan byggas med ett femte hjul/vändskiva eller drag för att koppla till en extra trailer eller släpvagn. Det gör att du har ett modulfordon som du kan lasta och lossa med Sidlastaren.

Utforska våra olika modeller

Hammar 195 S Sideloader Selector
Hammar 195
Funktioner
 • Flexibel positionering av stödbenen
 • Låg egenvikt
 • Storsäljare

Utforska

Hammar 110 S Sideloader Selector
Hammar 110
Funktioner
 • Flexibla "double-action" stödben
 • Transfereringsspecialist, låg egenvikt
 • Hög effektivitet, avancerade lyftalternativ

Utforska

Hammar 160 C sidelifter Selector
Hammar 160
Funktioner
 • Extremt låg egenvikt
 • Två stödbenspositioner
 • Kompakt konstruktion

Utforska

Hammar 151 S Sideloader Selector
Hammar 151
Funktioner
 • Flexibel positionering av stödbenen
 • Den högsta lyftkapaciteten
 • Avancerade lyftalternativ

Utforska

Hammar 155 S Sideloader Selector
Hammar 155
Funktioner
 • Transferspecialist
 • Extra stabilitet och lågt marktryck
 • Hög lyftkapacitet

Utforska

Hammar 140 Sideloader Selector
Hammar 140
Funktioner
 • En stödbensposition
 • Clip-on-enhet, för montering på chassin med 20’ containerlås
 • Kan vändas, enkelt att byta lyftsida

Utforska

Hammar 183 B sidelifter Selector
Hammar 180
Funktioner
 • En stödbensposition, enkel att använda
 • Världens lättaste lastbilsmonterade sidlastare
 • Stödben med låg position

Utforska

Hammar 130 Sideloader Selector
Hammar 130
Funktioner
 • Flexibel positionering av stödbenen
 • Snabb hantering av 1 av 2 individuella 20’
 • Hopfällbar kran som tillval med underslung-ben

Utforska