POLARLOGISTIK I -50 °C

Hammar Sideloader Polar Logistics Main

Med växande oro för polarregionernas framtid ökar kraven på mer övervakning och forskning. En stor majoritet av forskningen är fältbaserad, vilket kräver att utrustning och team är på plats. Detta innebär att ett konstant flöde av förnödenheter måste upprättas, och ett konstant flöde av förnödenheter till en av världens mest avlägsna platser är extremt dyrt.

När förnödenheterna når land krävs lösningar för den landbaserade logistiken. Flyg kan användas för att nå ett antal baser längre inåt land, men det är ofta mer kostnadseffektivt att använda marklogistik från kusten. Flera platser kan endast nås landvägen, som i sig är svåra att nå i den extrema miljön. Kort sagt är logistikkraven extraordinära.

Viktiga fördelar

Användningsområden

Artic Sideloader snow train

Flyttbara laboratorier/anläggningar och stationer

På grund av de extrema förhållandena är mobilitet mycket värdefullt.

Arctic container Lifting foot plates

Förnödenheter för underhåll, personalen osv.

Leveranserna måste hela tiden göras utifrån.

Sidelifter in the artic

Distribution av observatorier och plattformar

Olika autonoma plattformar kan transporteras och lyftas av Sidlastaren.

Self-loading container sledge

Upprättande eller flytt av forskningsstationer

Enkelt och säkert att transportera och leverera material.