Gestion PBT– Framgång på ny marknad

När delägarna i Distributions Cuisi-Lam i Chicoutimi, Quebec, Kanada, köpte två förvaringscontainrar för sin verksamhet 2004, trodde de verkligen inte att deras beslut skulle leda till att ett nytt företag såg dagens ljus. Idag är emellertid Gestion PBT en blomstrande verksamhet som distribuerar några hundra containrar om året över hela området. De flesta är avsedda för lagring, men containrarna förvandlas i allt högre utsträckning till kontor, laboratorier, sovsalar eller till och med restauranger.

Pierre Bérubé, en av delägarna i Distributions Cuisi-Lam, förklarar att de två första containrarna som beställdes för den ursprungliga verksamheten såldes vidare innan de levererades.

– Vi insåg att det fanns en enorm potential för containerlagring, säger han. – Det är därför vi började köpa, modifiera och sälja containrar till andra företag i regionen.

Verksamheten växte snabbt, och snart insåg Gestion PBT att lastning och lossning av containrar utgjorde ett problem. Ibland var utrymmet begränsat. Andra gånger var föraren tvungen att vänta tills en kran fanns tillgänglig som kunde lyfta containern. Det var därför som företaget började titta på en långsiktig lösning för att tillhandahålla snabb och säker containerhantering till sina kunder.

Lösning

– Vi skannade marknaden efter möjliga lösningar, säger Pierre Bérubé. – Sidlastare verkade vara svaret, så vi kontaktade några tillverkare för att få veta mer. Hammar hade en överlägset bästa servicen av samtliga.

Personal från Gestion PBT bjöds in till Hammars huvudkontor i Sverige för att se produktionen och lära sig mer om Hammars lösningar.

– När vi beställde vår första Hammar Sidlastare 2016 visste ingen i Quebec vad det var, säger Pierre Bérubé. – Men ryktet spreds snabbt och besökare började komma från när och fjärran för att ta bilder och filma vår Sidlastare i aktion.

– De var verkligen imponerade, säger Pierre Bérubé. – Plötsligt ringde alla för att be oss hjälpa dem att flytta containrar. Året därpå beställde vi en andra Sidlastare från Hammar, och året efter ytterligare en.

Resultat

Idag äger Gestion PBT 6 lastbilar. Tre av dem är utrustade med en Hammar Sidlastare, och eftersom verksamheten går på full kapacitet kommer företaget snart att beställa en fjärde Sidlastare.

– Som jag ser det är Sidlastare det snabbaste och säkraste sättet att lasta och lossa containrar, säger Pierre Bérubé. – Hammar står verkligen för hög kvalitet. Många av våra kunder är militärbaser och aluminiumproducenter med extremt höga säkerhetskrav. Med våra Sidlastare från Hammar kan vi vara säkra på att vi uppfyller de kraven. Vi uppskattar också verkligen bemötandet vi har fått från alla på Hammar. Folket på Hammar är precis som vi extremt kundorienterade, för att inte tala om vänliga. De tar verkligen sitt jobb å allvar och visar engagemang i allt de gör.

Gestion PBT Hammar Case