GÖR DIN SIDLASTARE TILL GULD

Mining Sideloader Flatrack Excavator Main Rigglift Large Transfer Main Sidelifter Dumper Transport Main

Gruvindustrin erbjuder unika, komplexa logistikutmaningar, speciellt i avlägsna delar av världen. Att förstå dessa utmaningar och skapa effektiva lösningar kan vara skillnaden mellan framgång eller ett misslyckande. De unika krav som gruvindustrin ställer på transporter och logistik är lätt en av de största kostnaderna i en operation.

Hammar Sidlastare har använts i gruvnäringen i årtionden. Våra Sidlastare är anpassade för att klara de tuffa förhållandena och miljön i en gruva. En Hammar Sidlastare kan effektivt stödja all containerbaserad utrustning och gods i och runt gruvanläggningar, allt från bränsletankar, generatorer, maskiner, mobila servicestationer, portabla kontor osv.

Viktiga fördelar

Mining Sideloader Bushranger 151
Sideloader Drilling Rig
Mining Sidelifter Truckmounted
Hammar Rigloader Transfer Oversized