EFFEKTIV HANTERING AV KABELTRUMMOR

Sideloader Cable Drum Handling Main Hammar Cabledrum Delivery Main Hammar Cable Drum Handling Snow Main 2 Hammar Drumloader Lifting Main

Användningen av högspänningskablar (HVC) för kraftöverföring spås öka med en CAGR på 6-7 % till 2024 och en omsättning på 52 miljarder USD globalt. Hälften av intäkterna kommer sannolikt att komma från underjordiska kablar. Nya och effektivare logistiklösningar måste utvecklas för att uppfylla kraven på effektiv och säker distribution av exempelvis kabeltrummor.

Transport av kabeltrummor, stora stålkabelrullar utgör en stor del av logistiken och det stora arbete som det innebär att lägga kablar världen över. Kabeltrummorna finns i olika storlekar, och transporten av de större kabeltrummorna har historiskt utförts av en kombination av stora mobilkranar och lågbyggda trailers.

Släpen är lågt byggda på grund av kabeltrummornas extra höjd, för att uppfylla olika länder höjdbegränsningar, och det dras av en lastbil till lossningsplatsen. På lossningsplatsen har en eller flera mobila kranar förberetts för att hantera lossningen, och därefter dras kabeln ut.

Vår världsunika lösning är en anpassad lågbyggd trailer för tunga kabeltrummor som uppfyller marknadens höjd- och breddkrav. Ovanpå trailern monteras två kranar för att lyfta kabeltrummor från marken och upp på trailern/från trailern till marken, vilket gör att man inte behöver någon annan lyftutrustning.

Viktiga fördelar

Hammar Cabledrum Loader Road
Hammar Cable Drum Transport
Drumloader Drum Sizes
Drumloader Cable Drum Platform